Gespecialiseerd in beschermingsbewind
Home
Voor wie?
Een korte kennismaking
Start Beschermingsbewind
Tarieven
Aanmelden
Contact
Links en klachtenregeling
Privacy
Inloggen voor cliëntenStart Beschermingsbewind

De rechter heeft het beschermingsbewind uitgesproken, wat gebeurt er daarna?

Het overnemen van uw administratie
Nadat de kantonrechter mij tot uw bewindvoerder heeft benoemd stel ik alle organisaties waar u mee te maken heeft op de hoogte. Dit zijn onder andere organisaties betreffende uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie die wordt aangeschreven zal Beschermvaardig als correspondentieadres opvoeren. In de loop van de tijd krijgt u geen post meer thuis van deze organisaties. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen.
Zodra uw inkomen bij Beschermvaardig op de beheerrekening binnen komt, zal uw bewindvoerder een budgetplan voor u opstellen. In dit budgetplan worden uw inkomsten en vaste lasten geĆÆnventariseerd. Daarnaast maak ik afspraken met u over uw leefgeld.

Bankrekeningen
De bewindvoerder opent twee bankrekeningen.
Een beheerrekening waarop uw inkomsten binnenkomen en waarvan uw vaste lasten en leefgeld worden betaald.
Een leefgeldrekening waarop, volgens de afspraak, uw leefgeld wordt gestort en waarvoor u een bankpasje ontvangt.

Welke taken voeren wij voor u uit na de uitspraak tot onder bewindstelling door de rechter?
Wanneer Beschermvaardig door de rechtbank is benoemd is tot uw bewindvoerder verzorgen wij de volgende taken:
 • Het opstellen van uw persoonlijk budgetplan;
 • Het aanschrijven van de instellingen/organisaties;
 • Het verzorgen van de diverse belastingaangiften;
 • Het aanvragen van huur-, zorg- en kindertoeslag;
 • Het aanvragen van uitkeringen en/of bijzondere bijstand;
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen/waterzuiveringsheffing;
 • Het onderhouden van de contacten met diverse instellingen en begeleiders;
 • De betalingen verzorgen van de vaste lasten en leefgeld;
 • Indien nodig, schulden aflossen waar mogelijk en betalingsregelingen treffen;
 • Indien nodig, begeleiden naar bureau schuldhulpverlening en hiermee regelmatig afstemmen;
 • De behandeling en doorzending van de inkomende post;
 • Het controleren eigen bijdrage AWBZ;
 • Hulp en informatie verstrekken omtrent verzekeringen;
 • Het aanpassen van de beslagvrije voet indien er beslag ligt op de inkomsten;
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank over uw financiĆ«le situatie.
Copyright 2013 Beschermvaardig | Foto's © Can Stock Photo Inc. / photosoup